MARCELLO BONA c/o Nina Klein

References // 18 Credits

NINA KLEIN, Styling: Marcello Bona, Photography: Julia Sang Nguyen for FRNKOW
NINA KLEIN, Styling: Marcello Bona, Photography: Julia Sang Nguyen for FRNKOW
NINA KLEIN, Styling: Marcello Bona, Photography: Julia Sang Nguyen for FRNKOW
NINA KLEIN, Styling: Marcello Bona, Photography: Julia Sang Nguyen for FRNKOW
NINA KLEIN, Cosulting: Elke Dostal, Styling: Marcello Bona for Stylebop by Andreas Ortner
NINA KLEIN, Cosulting: Elke Dostal, Styling: Marcello Bona for Stylebop by Andreas Ortner
NINA KLEIN, Cosulting: Elke Dostal, Styling: Marcello Bona for Stylebop by Andreas Ortner
NINA KLEIN, Cosulting: Elke Dostal, Styling: Marcello Bona for Stylebop by Andreas Ortner
NINA KLEIN, Cosulting: Elke Dostal, Styling: Marcello Bona for Stylebop by Andreas Ortner
NINA KLEIN, Cosulting: Elke Dostal, Styling: Marcello Bona for Stylebop by Andreas Ortner
NINA KLEIN, Cosulting: Elke Dostal, Styling: Marcello Bona for Stylebop by Andreas Ortner